+46 19 303 858
johan.kask@oru.se

Studentdag gav nya idéer kring framtidens solkraftparker

Under hösten och vintern har NGEU-projektet engagerat studenter vid Örebro universitetet i praktikfallet Energidilemmat som riktar in sig på affärsupplägg och användarnytta kring potentiella solkraftparker och deras kringtjänster.

Studenter delades vid båda tillfällena in i olika team som tog fram förslag. Upplägget den 31 januari var i form av en tävling där det vinnande teamet utsågs av en jury bestående av representanter från Örebro universitet och Jämtkraft.

– Studenterna visade stort intresse för solkraft och kom upp med flera nytänkande förslag om tjänster och kunderbjudanden; det vinnande laget presenterade hur solkraft och klimatsmart kollektivtrafik kan kopplas samman och ge mervärden för flera olika parter, säger Gabriel Linton, ansvarig för tävlingen och forskare i NGEU.