+46 19 303 858
johan.kask@oru.se

Om forskningsprojektet

Elkraftbranschen står på kanten till de mest genomgripande förändringarna sedan Sverige elektrifierades på 1800-talet och den rådande ordningen cementerades, där kunden, något förenklat, har haft två alternativ: Fast eller rörligt pris?

Andra branscher har nyligen lärt oss vad stora och radikala förändringar, som går på tvärs med den rådande ordningen, kan medföra. Förändring är både möjlighet och hot; då gamla sanningar omprövas kan tunga investeringar går till spillo, men i den djupa omställningen  bor också oanade chanser till att skapa något nytt och bättre.  

“Hur skulle befintliga aktörer behöva omvandla sina affärsmodeller för att passa in i en ny branschordning?”

För etablerade elbolag består utmaningen i att klura ut hur över hundra år av erfarenhet och investeringar i befintliga anläggningar kan nyttjas och möjliggöra en omställning av affärsmodellerna förbi “fast eller rörligt”. Det handlar om att ställa om och matcha affärsmodellerna med behov och krav på framtidens marknad. 

I forskningsprojektet “nästa generations elbolag” samarbetar Linde Energi, Jämtkraft, Karlskoga Energi & Miljö, Kumbro Utveckling, och Örebro universitet. Projektet är finansierat av Stiftelsen Kunskap & Kompetens (KK-stiftelsen).

Syftet med forskningsprojektet är dels att skapa framtidsscenarion för elkraftbranschen 2020-2030 och dels att utforska initiativ till affärsmodellering och förnyelse.

————

Om webbplatsen