+46 19 303 858
johan.kask@oru.se

NGEU presenterar i Milano, Lissabon och Paris

Ett av projektets viktigaste mål är att skapa och sprida ny kunskap. En plattform för lärande och kunskapsspridning är de internationella konferenserna dit forskare från hela världen ansöker om att få presentera ny forskning.

NGEU-forskarna har varit lyckosamma och antagits till tre konferenser under 2019: IPSERA i april är den ledande konferensen om leverantörskedjor och köpare-säljare relationer; EURAM i juni är en årliga europeiska massmönstringen inom all slags management; och IMP i augusti som är en specialkonferens om affärsnätverk och företagsrelationer. Turnén inleds i Milano, tar vägen om Lissabon och avslutas i Paris. Resorna sker i möjligaste mån med tåg.

– I Lissabon kommer vi presentera forskning om relationen mellan företags affärsmodeller och trendbrott på branschnivå, och på IPSERA blir det fokus på prosumenters roll i förhållande till den befintliga strukturen, säger Johan Kask, projektledare för NGEU.

De forskare från projektet som ska åka och presentera projektets forskning är Johan Kask, Per Carlborg, Nina Hasche och Van Thi Phuong.