+46 19 303 858
johan.kask@oru.se

Framtidspanelen tar form

Parallellt med att studenter och bolagens medarbetare jobbar medworkshops och temadagar så har formerna börjat klarna för en framtidspanel beståendeav omkring tio-tolv experter från energibranschen och närliggande näringar. Nio personer har hittills tackat ja.  

– Det handlar om att diskutera fram en framtidsbild av energibranschen på 2020-talet, och tio-femton år fram i tiden. Hur kommer människor och samhället förhålla sig till el då? Vilka affärsmodeller kommer finnas?

Johan Kask, projektledare för NGEU

Metoden som forskarna kommer använda kallas Delphi, och betyder här att experterna i tre rundor svarar individuellt på frågor om framtidens energilösningar utan att veta vilka de andra experterna är. Den första rundan kommeratt ha öppna frågor om framtidsutsikterna, medan den sista rundan kommer ha mer av detaljerade frågor som baseras på svaren i tidigare omgångar. På så vis tvättas och fördjupas scenariot för varje runda. Den första omgången äger rum i december och de andra två under våren.

Läs mer: en.wikipedia.org/wiki/Delphi_method