+46 19 303 858
johan.kask@oru.se

Framtidspanelen: Första rundan i hamn

Framtidspanalen med tio experter från energibranschen och närliggande näringar har fritt fått måla upp sin vision om hur de tror att branschen kommer att utvecklas mellan idag och 2030. Var och en har de oberoende av varandra fått beskriva vision, kommande milstolpar i utvecklingen, hinder, möjligheter och kundpreferenser.  

– Det material vi fått in om branschens riktning på 2020-talet innehåller ett rikt material som går att analysera och fördjupa i flera dimensioner, inte minst med fokus på kunder och affärsmodeller, säger Per Carlborg, forskare i projektet som jobbar med att strukturera det inkomna materialet inför en andra omgång.

– Den andra rundan nu i vår kommer ha mer detaljerade frågor och påståenden som är baserade på det material vi fick in i startrundan. Syftet är att experterna nu ska reflektera på varandras svar och fördjupa dialogen, berättar Carlborg vidare.