+46 19 303 858
johan.kask@oru.se

Framtidspanel

Hur kan vi generera insikter och uppslag om hur framtiden kan te sig? I delprojektet “framtidspanelen” är syftet att med hjälp av en panel bestående av experter med olika bakgrund och kompetensområde försöka måla upp framtidsbilder som sedan ska ligga till grund för vidare analys av scenarion. Metoden kallas för “Delphi” (se t.ex. Landeta, 2006; Schmidt, 1997), och består i att omkring 10 experter att anonymt och självständigt i upprepade rundor med frågor och svar delger sin egen framtidsbild och reflekterar på varandras.