+46 19 303 858
johan.kask@oru.se

Deltagare

Handelshögskolan, Örebro universitet

Johan Kask, projektledare och forskare
johan.kask@oru.se; +46 19 303 858
https://www.oru.se/personal/johan_kask

Nina Hasche, forskare 
nina.hasche@oru.se; +46 19 301 079
https://www.oru.se/personal/nina_hasche

Gabriel Linton, forskare
gabriel.linton@oru.se; +46 19 303 521
https://www.oru.se/personal/gabriel_linton

Per Carlborg, forskare
per.carlborg@oru.se; +46 19 303 916
https://www.oru.se/personal/per_carlborg

Christina Öberg, professor
christina.oberg@oru.se;  +46 19 301 480
https://www.oru.se/personal/christina_oberg

Vojtech Klezl, forskare
vojtech.klezl@oru.se
https://www.oru.se/personal/vojtech_klezl 

Thi Phuong Van, doktorand
thi-phuong.van@oru.se
https://www.oru.se/personal/thi-phuong_van 

Hannah Scharf, forskningssekreterare
hannah.scharf@oru.se; +46 19 302 477
https://www.oru.se/personal/hannah_scharf

Jämtkraft AB

Arne Jansson, partneransvarig
arne.jansson@jamtkraft.se; +46 19 603 28 51

Lars Skoglund, ansvarig för energilösningar, partner & koncept
lars.skoglund@jamtkraft.se; +46 63 14 91 77

Karlskoga Energi & Miljö AB

Sebastian Cabander, VD
sebastian.cabander@karlskogaenergi.se; +46 586 750 102

Peter Jarl, marknadschef
peter.jarl@karlskogaenergi.se; +46 586 750 210

Linde Energi AB

Jens Isemo, VD
jens.isemo@lindeenergi.se; +46 705 671 878

KumBro Utveckling AB

Peter Lilja, VD
peter.lilja@kumbro.se