+46 19 303 858
johan.kask@oru.se

Civilingenjörsstudenter har genomfört “Energidilemmat”

Den 13 november var det dags för teknologerna på programmet inom Industriell ekonomi att fundera kring det nykonstruerade praktikfallet Energidilemmat.

Det är ett verklighetsnära fall som handlar om affärsmodeller kopplade till en andelsägd solcellspark. Hur ser studenterna på framtidens elmarknad?Vad har de för förväntningar? Hur ser de på affärsmodellsutmaningen?

– Studenterna har stort intresse kring frågor kopplat till miljö och hållbarhet,och det är frågor som vi hela tiden jobbar med att integrera i kursmaterialet. 

Kursledare Per Carlborg som också ingår som forskare i NGEU.

I slutet av dagen fick flera grupper chansen att på några få minuter sälja in sin lösning. Tre representanter för bolagen var på plats och agerade som jury, och passade på att ställa kniviga frågor.  

Energidilemmat återkommer nästa gång den 31 januari, men då med andra studenter från andra utbildningar och med en delvis annan vinkling.