+46 19 303 858
johan.kask@oru.se

Affärsmodellering

I delprojektet som handlar om affärsmodellering utvecklas, testas och utvärderas nya experimentella affärsupplägg och erbjudanden. Arbetet sker i samspel mellan elbolag och universitet, och vänder till till verkliga kunder, men initialt i begränsad omfattning på avgränsningsbara marknader. Möjligheten att testa olika affärsmodeller eller delar av affärsmodeller på riktigt ger forskarna en unik möjlighet att studera omställning i realtid med ett inifrånperspektiv. Teori och praktik blandas för att både akademi och företag ska ges bästa förutsättningar att nå sina mål.

Tekniken är en sak men att övertyga marknaden och i slutändan nå kommersiell framgång är en annan. Teknik och marknad måste förstås simultant för att vi ska kunna bygga hållbara affärsmodeller för framtidens energibolag.

Per Carlborg, forskare och projektdeltagare.