+46 19 303 858
johan.kask@oru.se

21 januari är det temadag om framtidens affärsmodeller

Planeringen inför den temadag som ska hållas 21 januari pågår för fullt. Programmet är klart och inbjudningarna har gått ut. 

– Det kommer bli fokus på hur affärsmodellen kan utvecklas och transformeras, säger NGEU:s projektledare Johan Kask, som också avslöjar att det kommer bjudas både på tre olika workshops och gästföreläsningar om affärsmodellering, delningsekonomi och plattformsbaserade affärsmodeller.

Deltagarna i temadagen kommer att få jobba aktivt med olika verktyg för att stimulera förändringsarbetet kring olika delar av affärsmodellen.